Вариација: око сликарства Ф. Маљавина

Choose the citation style.
Секулић, Исидора no date: Вариација: око сликарства Ф. Маљавина. In: Аналитички тренутци и теме. 2 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1941]., p. 221-228.