[Предговор]

Choose the citation style.
Видаковић, Милован (1829): [Предговор]. In: Сілоанъ и Милена : Сербкиня у Енглезкой : Повѣсть морална и за благочувствителна сердца романтически изображена / изъ едне само чувене проповѣдке сочини Милованъ Видаковичь Профессоръ. - [Темишвар] : иждивеніемъ своимъ Гд. Іоаннъ Стояновичь, 1829.