"Васа Решпект" Јакова Игњатовића

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1926): "Васа Решпект" Јакова Игњатовића. In: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, p. 74-85.