Српска књижевна задруга: литерарни програм Српске књижевне задруге

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1926): Српска књижевна задруга: литерарни програм Српске књижевне задруге. In: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926., p. 131-149.