Национализовање муслимана

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Национализовање муслимана. In: Писци и књиге. 7 / Јован Скерлић. - Београд : Геца Кон, 1922, p. 60-65.