ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Књиге

Примарни табови

Pages

Писци и књиге. 3
Садржи: Стјепан Митров Љубиша ; Др. Љубомир Недић ; Милорад Ј. Митровић ; Бранислав Ђ. Нушић ; Петар Кочић ; Милан Ћурчин ; Невесињски ; Једна хрватска романтичарка ; Филолошки догмаричари и књижевни језик. - Са напоменама аутора.
Писци и књиге. 2
Садржи: Милован Ђ. Глишић ; Јанко М. Веселиновић ; Лаза К. Лазаревић ; Светолик Ранковић. - Са потписом и белешкама аутора.
Писци и књиге. 6
Садржи: Милорад П. Шапчанин ; Др. Анте Старчевић ; Генерал Симеон Зорић ; Нови омладински листови и наш нови нараштај ; Никола Велимировић ; Нови песници (Милан М. Ракић, Алекса Шантић, Вељко Петровић, Сима Пандуровић)
Јаков Игњатовић : књижевна студија
Посебна издања / Српска академија наука ; књ. 20. Философски и филолошки списи ; књ. 5
Писци и књиге. 8
Садржи: Богобој Атанацковић; "Васа Решпект"; "Уништење естетике" и демократизација уметности; Марко Цар; Милан Савић; Милан Будисављевић; Милан Недељковић.
Писци и књиге. 9
Садржи: Војислав Ј. Илић; Јован Дучић; Милорад М. Петровић; Један социалистички песник; Војислав М. Јовановић; Срби и бугарско ослобођење; Српска књижевна задруга; Једна анкета о књигама за народ.
Историја нове српске књижевности
Потпуно и илустровано изд., Издање Задужбине И. М. Коларца ; 151
Светозар Марковић
Са посветом: "Свом другу и пријатељу А. Белићу, Ј. Скерлић " --> насл. стр.: М ПБ21 1983: УБСМ

Pages