ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Горски вијенац: можда препевати га, никада превести

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Секулић, Исидора no date: Горски вијенац: можда препевати га, никада превести. У: Аналитички тренутци и теме. 2 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1941]., стр. 12-18.