ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Српске књиге

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Недић, Љубомир (1895.): Српске књиге. У: Целокупна дела. Књ. 1 / Љубомир Недић ; [за штампу приредили Владимир Ћоровић и Боривоје Недић]. - Београд : Народна просвета, 1929, стр. 263-268.