ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Јанко Веселиновић: "Сељанка"

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Недић, Љубомир (1894.): Јанко Веселиновић: "Сељанка". У: Целокупна дела. Књ. 1 / Љубомир Недић ; [за штампу приредили Владимир Ћоровић и Боривоје Недић]. - Београд : Народна просвета, 1929, стр. 339-345.