ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Рукописна грађа

Примарни табови

О "Горском вијенцу" (рукопис)
Подаци са каталошког листића: "Рукопис на 130 листа, често са обе стране исписани; ћирилица и српски језик (...). Оригинал рукописа дела "О Горском вијенцу". Објављен је у Мостару 1900. и у Београду 1923."