ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

"Уништење естетике" и демократизација уметности

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: "Уништење естетике" и демократизација уметности. У: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, стр. 86-123.