ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Војислав М. Јовановић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Војислав М. Јовановић. У: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926., стр. 119-121.