ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Чланци

Примарни табови

Pages

Нови омладински листови и наш нови нараштај
О листовима: "Српска омладина". Власник Смаилага Ћемаиловић, уредник Ђорђе Пејановић, Сарајево (Излази од 1. септембра 1912) ; "Нови Србин". Часопис Срба средњошколаца у Угарској. Уређује Одбор. Сомбор. (Излази од 1. септембра 1912) ; Etudiants serbo-croates en Suisse: Union. Rédacteur Milosch Stanoyévitch, étudiant èslettres Genève 1912. ; "Naprednjak" Nejunačkome vremenu u prkos! Šibenik (Izlazi od 1911.)
Анте Старчевић
Приказ књига: Kerubin Ševgić: Dr. Ante Starčević. Njegov život i njegova djela. Zagreb, 1911. ; Djela Dr. Anre Starčevića. Izdaje Odbor Kluba Stranke prava. knjiga I-III, Zagreb, 1893-1896.

Pages