ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Књиге

Примарни табови

Писци и књиге. 8
Садржи: Богобој Атанацковић; "Васа Решпект"; "Уништење естетике" и демократизација уметности; Марко Цар; Милан Савић; Милан Будисављевић; Милан Недељковић.
Писци и књиге. 9
Садржи: Војислав Ј. Илић; Јован Дучић; Милорад М. Петровић; Један социалистички песник; Војислав М. Јовановић; Срби и бугарско ослобођење; Српска књижевна задруга; Једна анкета о књигама за народ.