ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Василије Милновић

Примарни табови

"Естетичке контемплације" Димитрија Митриновића
Текст се односи на авангардну теоријску основу укупне мисли Димитрије Митриновића, која ће се промишљати на моделу његовог чланка "Естетичке контемплације", као граничног текста између његове "југословенске" и његове "европске" фазе. Рад треба да укаже на важност такве теоријске основе како за Митриновићеве критичке натписе, тако и за његово касније друштвено, а потом и духовно ангажовање. Релативизација уобичајеног подвајања његове литературе на поменуте две фазе, на најбољи начин ће бити спроведена истицањем значаја чланка "Естетичке контемплације" и његовом актуализацијом. Ово нарочито долази до изражаја у контексту заснивања својеврсног алтернативног друштвеног поретка, иницираног филозофијом Димитрија Митриновића. С обзиром на обим и распон његових ставова и интересовања, добићемо увид у суштинску премису авангарде у њима, што се манифестује у раној, али и каснијој фази његовог рада., Rewiew articles, Final article published