ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Рукописна грађа

Примарни табови

Љ. П. Ненадовић (рукопис)
Са каталошког листића: "Грађа на 83 листа исписаних са једне, врло мало њих и са обе стране; ћирилица и српски језик; величине 34 x 21 cm. Грађа за студију о Љубомиру П. Ненадовићу, која је објављена као увод за Љ. П. Ненадовићева "Писма из Немачке", изд. Српске књижевне задруге, Београд 1922."
О "Горском вијенцу" (рукопис)
Подаци са каталошког листића: "Рукопис на 130 листа, често са обе стране исписани; ћирилица и српски језик (...). Оригинал рукописа дела "О Горском вијенцу". Објављен је у Мостару 1900. и у Београду 1923."