ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Уметност, и најконкретнија, мора домашати астрактно

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Секулић, Исидора no date: Уметност, и најконкретнија, мора домашати астрактно. У: Аналитички тренутци и теме. 1 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1941]., стр. 215-222.