ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Дански мотиви

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Секулић, Исидора (1943.): Дански мотиви: Андерсен, Киркегор. У: Аналитички тренутци и теме. Књ. 3 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1943], стр. 177-194.