ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Проперције, римски елегичар

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Секулић, Исидора (1941.): Проперције, римски елегичар: са последњом својом елегијом.