ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Проблем сиромаштва у човеку и књижевности

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Секулић, Исидора no date: Проблем сиромаштва у човеку и књижевности. У: Аналитички тренутци и теме. 1 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1941]., стр. 1-10.