ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

[Предговор књизи "Аполо" Саломона Ренака]

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Богдан (1930.): [Предговор књизи "Аполо" Саломона Ренака]. У: У: Аполо : општа историја пластичних уметности : са 642 слике у тексту / Саломон Ренак ; превео Милоје М. Васић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1930, стр. VII-XV.
PDF