ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

[Предговор књизи "У позоришту" Светислава Петровића]

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Богдан (1928.): [Предговор књизи "У позоришту" Светислава Петровића]. У: У: У позоришту : утисци и белешке / Светислав Петровић ; предговор Богдана Поповића. - Београд : Г. Кон, 1928, стр. V-XV.