ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Пункт контрапункт

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Секулић, Исидора no date: Пункт контрапункт: роман Алдоса Хакслија. У: Аналитички тренутци и теме. Књ. 3 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1943]., стр. 76-99.