ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Преводи у стиху: Шекспир и др Лаза Костић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Богдан no date: Преводи у стиху: Шекспир и др Лаза Костић. У: Огледи из књижевности и уметности / од Богдана Поповића. - 2. изд. - Београд : Геца Кон, 1927., стр. 94-182.