ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Које је Мештровићево место у уметности и чије је да о томе пресуди?

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Богдан no date: Које је Мештровићево место у уметности и чије је да о томе пресуди? У: Огледи из књижевности и уметности / од Богдана Поповића. - 2. изд. - Београд : Геца Кон, 1927, стр. 291-309.