ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Тер Борх (1617-1681)

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Богдан no date: Тер Борх (1617-1681). У: Огледи из књижевности и уметности / од Богдана Поповића. - 2. изд. - Београд : Геца Кон, 1927, стр. 310-323.