ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Питање нашег данашњег књижевног језика

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Богдан (1932.): Питање нашег данашњег књижевног језика: један "интервју" из "Правдине" анкете. У: Чланци и предавања о књижевности, уметности, језику, и моралу / Богдан Поповић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1932 - (Српска књижевна задруга ; коло 35, књ. 236), стр. 187-190.