ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Француска жена XVIII века

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Богдан (1932.): Француска жена XVIII века. У: Чланци и предавања о књижевности, уметности, језику, и моралу / Богдан Поповић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1932 - (Српска књижевна задруга ; коло 35, књ. 236), стр. 191-218.