ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

"Естетичке контемплације" Димитрија Митриновића

Примарни табови

Преузмите MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
245 10|a"Естетичке контемплације" Димитрија Митриновића|bО једној алтернативној глобализацији
210 1 |a
655 7|aЧланак
520 |aТекст се односи на авангардну теоријску основу укупне мисли Димитрије Митриновића, која ће се промишљати на моделу његовог чланка "Естетичке контемплације", као граничног текста између његове "југословенске" и његове "европске" фазе. Рад треба да укаже на важност такве теоријске основе како за Митриновићеве критичке натписе, тако и за његово касније друштвено, а потом и духовно ангажовање. Релативизација уобичајеног подвајања његове литературе на поменуте две фазе, на најбољи начин ће бити спроведена истицањем значаја чланка "Естетичке контемплације" и његовом актуализацијом. Ово нарочито долази до изражаја у контексту заснивања својеврсног алтернативног друштвеног поретка, иницираног филозофијом Димитрија Митриновића. С обзиром на обим и распон његових ставова и интересовања, добићемо увид у суштинску премису авангарде у њима, што се манифестује у раној, али и каснијој фази његовог рада.
540 |aВасилије Милновић, Наслеђе, часопис за књижевност, језик, културу и уметност, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу.
700 1 |aВасилије|eauthor|uЦентар за науку, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
700 1 |a|eauthor|u
710 2 |a
700 1 |a|eeditor
700 1 |a|etranslator
260 |aКрагујевац|bНаслеђе, часопис за књижевност, језик, културу и уметност, ФИЛУМ, Крагујевац|c2019
856 |uhttp://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/nasledje_42.pdf
500 |aRewiew articles
650 1 |aСрпска књижевност, авангарда
500 |aFinal article published
020 |a
022 |a1820-1768 - Наслеђе (Крагујевац)
024 |a|2doi
856 |u
773 0 |tНаслеђе, год. XVI, бр. 42, стр. 185-197, 2019.|p|a, author|x1820-1768 - Наслеђе (Крагујевац)
500 |a
|aauthor