ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Матија Бан и његов књижевни рад у Дубровнику

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Павле no date: Матија Бан и његов књижевни рад у Дубровнику: (1849—1852). У: Из књижевности. Св. 2 / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1919, стр. 117-135.