ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Српске народне приповетке и њихове збирке

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Павле no date: Српске народне приповетке и њихове збирке. У: Из књижевности / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1906, стр. 112-132.