ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Вукова "Црна Гора"

Примарни табови

Преузмите MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
245 10|aВукова "Црна Гора"|b
210 1 |a
655 7|a
520 |a
540 |a
700 1 |aПавле|eauthor|u
710 2 |a
700 1 |a|eeditor
700 1 |a|etranslator
260 |a|b|c
856 |u
500 |a
650 1 |aКараџић, Вук Стефановић, 1787-1864 - "Црна Гора и Бока Которска" (1922)
500 |a
020 |a
022 |a
024 |a|2doi
856 |u
773 0 |tИз књижевности. 3 / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1926.|p|a, author|x
500 |aПрештампано из: Српски књижевни гласник, нова серија, VI, 1. и 16 јул 1922.
|aauthor