ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Један стари књижевни лист (Вила, 1865-1868)

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Павле no date: Један стари књижевни лист (Вила, 1865-1868). У: Из књижевности. 3 / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1926., стр. 197-219.