ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Новији радови о нашој народној поезији

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Павле no date: Новији радови о нашој народној поезији. У: Из књижевности. 4 / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1938., стр. 1-20.