ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

О "Горском вијенцу" (рукопис)

Примарни табови

Преузмите MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
245 10|aО "Горском вијенцу" (рукопис)|b
210 1 |a
655 7|a
520 |a
540 |a
700 1 |aПавле|eauthor|u
710 2 |a
700 1 |a|eeditor
700 1 |a|etranslator
260 |a|b|c
856 |u
500 |a
650 1 |a
500 |a
020 |a
022 |a
024 |a|2doi
856 |u
773 0 |t|p|a, author|x
500 |aПодаци са каталошког листића: "Рукопис на 130 листа, често са обе стране исписани; ћирилица и српски језик (...). Оригинал рукописа дела "О Горском вијенцу". Објављен је у Мостару 1900. и у Београду 1923."
|aauthor