ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Стјепан Митров Љубиша: књижевна студија

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Стјепан Митров Љубиша: књижевна студија. У: Писци и књиге. 3 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1908., стр. 1-41.