ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Милорад Ј. Митровић: књижевна скица

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Милорад Ј. Митровић: књижевна скица. У: Писци и књиге. 3 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1908., стр. 82-100.