ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Ђура Јакшић као приповедач

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Ђура Јакшић као приповедач. У: Писци и књиге. 1 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1907., стр. 1-38.