ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Даница Марковић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Даница Марковић. У: Писци и књиге. 1 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1907., стр. 140-146.