ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

"Васа Решпект" Јакова Игњатовића

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): "Васа Решпект" Јакова Игњатовића. У: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, стр. 74-85.