ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Милан Савић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Милан Савић. У: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, стр. 144-151.