ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Војислав Ј. Илић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Војислав Ј. Илић. У: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, стр. 7-85.