ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Српска књижевна задруга: литерарни програм Српске књижевне задруге

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Српска књижевна задруга: литерарни програм Српске књижевне задруге. У: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926., стр. 131-149.