ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Једна анкета о књигама за народ

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Једна анкета о књигама за народ. У: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926., стр. 150-155.