ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Милорад П. Шапчанин

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Милорад П. Шапчанин: књижевна студија. У: Сањало : роман Милорада П. Шапчанина / у редакцији и с предговором Јована Скерлића. - Београд : Српска књижевна задруга, 1912 (Београд : "Доситије Обрадовић"). - XXXII, 149 стр. ; 20 cm. - (Српска књижевна задруга ; 142), стр. III-XXXII.