ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Алфонс Доде

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Алфонс Доде. У: Приповетке Алфонса Додеа / с францускога превео Душан Л. Ђокић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1903 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије). - XXIX, 156 стр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга ; 84), стр. III-XXIX.