ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Васа Живковић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Васа Живковић. У: Песме Васе Живковића. - Београд : Издао С. Б. Цвијановић, 1907, стр. XXXII-XLIII.