ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Две женске књиге

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Две женске књиге. У: Писци и књиге. 7 / Јован Скерлић. - Београд : Геца Кон, 1922, стр. 94-113.