ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

М. М. Ускоковић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: М. М. Ускоковић. У: Писци и књиге. 7 / Јован Скерлић. - Београд : Геца Кон, 1922, стр. 114-136.