ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Догматичка и импресионистичка критика

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Догматичка и импресионистичка критика. У: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, стр. 1-22.